หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 
 
 
เปิดเว็บไซต์เพื่อประชาชนเข้าถึงองค์กรและประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 
ใช้ Application ต่างๆในการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมถึงประกาศต่างๆขององค์กรเช่นพับลิเคชั่นส์ LINE Facebook email
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบใช้
 
พัฒนาศักยภาพ ให้แก่บุคลากรในองค์กรและผู้นำในหมู่บ้าน
 
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ
 
เชิญประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่
 
เชิญตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆในการพัฒนาตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556