คุณคิดว่า อบต. ควรพัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ถนน ( 29 )
32.22%
ไฟฟ้า ( 23 )
25.56%
ประปา ( 35 )
38.89%
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ( 3 )
3.33%