หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
 
ไฟฟ้าสาธารณะ 60 จุด มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 100 %
 
 
 
หอกระจายข่าว จำนวน 14 แห่ง
 
ระบบเสียงตามสาย จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) จำนวน 37 แห่ง
 
 
 
โรงงานอุตสาหกรรม/หน่วยธุรกิจ จำนวน 12 แห่ง
 
ฟาร์ม จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
   
ฟาร์มสุกร จำนวน 5 แห่ง
   
ฟาร์มไก่ จำนวน 9 แห่ง
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 แห่ง
 
ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง
 
โรงแรม จำนวน 2 แห่ง
 
ห้องเช่า จำนวน 4 แห่ง
 
ร้านค้า จำนวน 17 แห่ง