หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
ยุทธศาสตร์ อบต.หนองบัว (พ.ศ.2561-2565)
       
 
        
พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
   
พัฒนาระบบโครงสร้างถนน,ท่อระบายน้ำ,รางระบายน้ำและคลองระบายน้ำ
   
พัฒนาระบบสาธารณูปการและไฟฟ้า
   
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม
       
 
        
ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
   
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยชุมชน
   
ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
   
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
       
 
        
ด้านการจัดระบบจัดการขยะและมลภาวะในชุมชน
   
ด้านการสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   
ด้านการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว