หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 


นางสาวณัฎฐกานต์ มลิวัลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
สำนักปลัด
 


นางพัชริน ทองน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชมนาท ไวยฉาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวเสาวลักษณ์ สุขจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายพงษ์ศักดิ์ อินทชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนกฤต จันทร์ขจร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพิเชฐ แสงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรศักดิ์ กลิ่่นคง
พนักงานขับรถยนต์