หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
  สภาพสังคมของชาวบ้านตำบลหนองบัว เป็นสังคมแบบชนบท อยู่กันอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านต่างพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนญาติพี่น้อง มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
  วัดในตำบลหนองบัวมี 7 แห่ง ดังนี้
 
วัดเขาถ้ำพระฯ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
วัดปทุมสราราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
วัดเขาพระ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
วัดเจริญธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
วัดเขาดิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
วัดเขาสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
 
วัดโฆสิตาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2      
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง หมู่ที่ 8
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ท.ต.แก่งเสือเต้น)
 
คลินิก จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ท.ต.แก่งเสือเต้น)