หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)


การจดะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำฯ)


การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำฯ)


การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯ


การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวฯ)

 
  (1)     2      3