หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
  ทางรถไฟ
 
สถานีรถไฟ จำนวน 2 แห่ง (สถานีแก่งเสือเต้น ,สถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
 
ที่หยุดรถไฟ จำนวน 1 แห่ง (บ้านเขาพระ)
  ทางถนน
 
ถนนลาดยาง จำนวน 13 สาย ระยะทางรวม 62.34 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย รวมระยะทาง 17.93 กิโลเมตร
 
สะพาน จำนวน 2 แห่ง
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 5 สาย (ห้วยหนองบอน, ห้วยยาง, ห้วยยายไทย, ห้วยหิน, ห้วยโป่งนก)
 
บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง (บึงปึกสำโรง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นคุ้งน้ำ)
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 2 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 32 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 29 แห่ง
 
ถังเก็บน้ำ ฝ.33 จำนวน 29 แห่ง
 
ถังเก็บน้ำ ฝ.99 จำนวน 2 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) จำนวน 37 แห่ง
 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง