หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พบว่า มีผลคะแนน 62.09 คะแนน อยู่ในระดับ D โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 13.27 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 61 ท่าน