หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 140/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครึ่งปีแรก วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค.66 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556