หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 22 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 105  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 128  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556