หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 22 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 143  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556