หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ) [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและให้พ่นจากตำแหน่ง) [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พศ 2562 [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556