หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรักษาราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556