หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แมว พ.ศ.2561 (ฉบับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 246  
 
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.หนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แมว พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 189  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แมว พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 304  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556