หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2