หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรี
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2563   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   2 ส.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย   31 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยววัดหนองบัว(ใหญ่) ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม 20 ปี   25 ก.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของ อบต.หนองบัวขัดข้อง อยู่ในระหว่างการแก้ไข ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่   19 ก.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562    15 ก.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   12 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   9 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี   5 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การบริการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561   1 ก.ค. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13