หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  30 ก.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากมีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564  21 ก.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  19 ก.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว  19 ก.ค. 2564 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดลพบุรี ไปตรวจดูกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม  13 ก.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  9 ก.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ (ด่วนที่สุด)  8 ก.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 สำหรับสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  7 ก.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564  5 ก.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  22 มิ.ย. 2564 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19