หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านสติปัญญาและความสามารถในการทำงาน  ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัยและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม  เพื่อให้เด็กมีศักยภาพครบรอบด้าน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข พร้อมเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 14.41 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X