หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 
กิจกรรมโครงการคนหนองบัวดูแลกันและกัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว จำนวน 1 ครัวเรือน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566  
 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 นายสุขถาวร บุญชาติ และนางวราภรณ์ วงษ์นิ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการคนหนองบัวดูแลกันและกัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมอบที่นอนและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ในการบริการสวัสดิการทางสังคมโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนอนติดเตียงและเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ดูแลได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 09.09 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน