หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี กิจกรรมอนุรักษ์บัวหลากสายพันธุ์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี กิจกรรมอนุรักษ์บัวหลากสายพันธุ์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในตำบลหนองบัว โดยนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบัวแต่ละสายพันธุ์และฝึกปฏิบัติในการปลูกและดูแลรักษาต้นบัว โดยนายกฤษณะ กลัดแดง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 11.26 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X