หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอประชาสัมพันธ์และร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2565 ต่อมาในคราวประชุม ก.ถ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่ง ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ......http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/download_file.php?filename=http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/assets/uploads/law/document/20220502_63072.pdf ไปรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือกดที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdovbxywO3B1gKQ90Fr_a0eaZxRmwih18TkEyKUlELxqjrGWg/viewform หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKDjm6L4-Pc3AOn4vAT4rNZYfUkInCP-HVhAQq16blJK-tw/viewform

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 09.22 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 275 ท่าน