หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยจัดอบรมให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลหนองบัว โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม คือ สัตวแพทย์หญิง ทรรศนีย์ ยอดมณี  ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญนภา คชพรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 09.15 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X