หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 14.40 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 194 ท่าน