หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 
ขอเชิญชวนทำแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอเชิญชวนทำแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด โดยกดลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabBQ76banCT5bf3Sae0Uuq5_Mz0bYcARYVSYE-SxLb6-wxQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 ทำแบบประเมินฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 16.10 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 247 ท่าน