หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) รองรับความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) รองรับความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยให้ผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมีญาติพี่น้องที่จะกลับมาภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถมาขอรับชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดยจะมีการลงทะเบียนผู้ขอรับชุดตรวจคัดกรอง และให้แจ้งผลการตรวจในกลุ่มไลน์ โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมบัตรประชาชนผู้ที่ตรวจเพื่อยืนยันผล

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 09.25 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 110 ท่าน