หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดทำแผนและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

อำเภอพัฒนานิคม สถานีตำรวจอำเภอพัฒนานิคม หน่วยงานราชการในเขตตำบลหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดทำแผนและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 10 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 14.29 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน