หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 และโครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน วัดเขาพระ และประชาชน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 และโครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หน้าวัดเขาพระ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลายี่สก ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ และมีนางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชน นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 14.01 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X