หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือ ที่ ลบ 71901/802 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยขอให้ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในโรงงานหรือบริษัทนอกเขตพื้นที่แบบเดินทางไป-กลับ ให้เฝ้าสังเกตอาการและแยกกักตนเองจากครอบครัว หากมีอาการผิดปกติให้ติดต่อสอบถามสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหมู่บ้านตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 13.39 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 201 ท่าน