หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองบัว มีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2.เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 10.35 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X