หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการน้ำตามบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุลด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน และขับเคลื่อนการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นปัญหา จึงได้จัดอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ อันจะเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายและขยายต่อยอดในชุมชน ในวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 08.34 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X