หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
   
 


หมดวาระ
ประธานสภา
โทร : 036494224
   
 


หมดวาระ
รองประธานสภา
โทร : 036494224


หมดวาระ
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่
โทร : 036494224
   
 
 


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 036494224


หมดวาระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 036494224