หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
   
 


นายสุรพล สารีคำ
ประธานสภา
โทร : 036494224
   
 


นายตุลานนท์ โสภณ
รองประธานสภา
โทร : 036494224


นายจิตร เลาะสูงเนิน
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 036494224
   
 
 


นายสมยศ ทองย้อย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 036494224


นายอนันต์ เล็กเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 036494224


นายมงคล นาคเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 036494224


นายจรัล พุทธรักษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 036494224


นางคำพัน หมู่ทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 036494224


นายสุณรงค์ วงษ์กรวด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 036494224


นางประเทือง สุระเดช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 036494224


นางรื่นอำไพ สมบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 036494224


นางสาวจันทนา สุขสาสนี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 036494224