หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
   
 


นางสาววารินทร์ นุ่มอุรา
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0836119191
   
 


นายเสริมศักดิ์ ปรีชา
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0853352287


นางจันทรา อินทสาร
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0813854008
   
 
 


นายพิษณุ เข็มดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0891924507


นายตุลานนท์ โสภณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0817599158


นายมงคล นาคเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0899156649


นางคำพัน หมู่ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0851814816


นายประสาน อันธพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0817801236


นางเรณู เรืองเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0854243314


นายภานุวัฒน์ รักยศไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0989197147