หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกล้วย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยสุทธาอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านกล้วย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยสุทธาอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2565
อบต.ชอนน้อย   จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ ระหว่างสาย ๒-๓ ขวา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ชอนน้อย   จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ ระหว่างสาย ๓-๔ ขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 บริเวณข้างบ้านนางเมตตา บุญปั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยข้างบ้านดาบขุนทอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยข้างบ้านนายจรี พิกุลเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอย 7 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณข้างคลองยายปื๊ด หมู่ 1 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ห้วยขุนราม   โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานของรัฐ 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,476
 
 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556