หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8 ซอย 27 สาย 2 ขวา [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอการส่งต่อรักษา และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนกลับบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 5 ซอย 26 สาย2-3 ซ้าย ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16