หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแก่งเสือเต้น 103 91 194 112  
2   บ้านคำพราน 186 174 360 123
  3   บ้านเขาสูงหนองกรด 190 193 383 144  
4   บ้านซอย 26 สาย 1 36 35 71 44
  5   บ้านซอย 27 สาย 2 ซ้าย 205 240 445 147  
6   บ้านซอย 27 สาย 3 ซ้าย 386 336 722 310
  8   บ้านสหพันธ์อ่างทอง 202 189 391 140  
9   บ้านเขาพระ 91 86 177 90
  10   บ้านตะโกบาตร 111 131 242 86  
11   บ้านคำพราน 287 131 242 255
    รวม 1,797 1,804 3,601 1,451
 
 
  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ที่ราบสูงและภูเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกสูงกว่าฝั่งตะวันออก มีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศตะวันออกได้แก่ แม่น้ำป่าสัก ตอนบนของพื้นที่เป็น อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
 
  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพที่ทำรายได้มากที่สุดได้แก่อาชีพทางด้านเกษตรกรรม พืชที่สำคัญ ที่ทำการเพาะปลูกได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงโคนม
 
 
 
 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556