หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ถนนสายตรี ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี50 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 47.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,024 ไร่
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,601 คน แบ่งเป็น
 
ประชากรชาย 1,797 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05
 
ประชากรหญิง 1,804 คน คิดเป็นร้อยละ 54.95
  จำนวนครัวเรือน 1,451 ครัวเรือน
  ความหนาประชากร 30.59 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดกับ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
ทิศใต้ ติดกับ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย และ ต.แสลงพันธ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 
 
 
 
 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556