[1] 2 3 4 5 6 7

พัสนาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พัสนา ปิตานา
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


ฐิติพงศ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฐิติพงศ์ พรเดชศรีจำปา
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


โชคชัยขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
โชคชัย ปานทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


ปรียพันธ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปรียพันธ์ เมธยานันท์
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


ธิดารัตน์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธิดารัตน์ ศรีทา
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


ญาณิพัชญ์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ญาณิพัชญ์ เมฆวิลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด
จังหวัด ลพบุรี


นางสาวกนกวรรณขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกนกวรรณ สังข์กลม
องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนม่วง
จังหวัด ลพบุรี


โสนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
โสน บุตรนิล
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


สุขภาวรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุขภาวร บุญชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


ฉันทนาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฉันทนา อนันต์สลุง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


ณัฎฐกานต์ๆขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณัฎฐกานต์ๆ มลิวัลย์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


รำพรรณI wish His Majesty The King a continue

and long prosperous
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รำพรรณ แย้มสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
จังหวัด ลพบุรี


วัชระขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วัชระ ไชยกาล
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


ก้องไพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ก้องไพร ภู่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


นภาภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นภาภรณ์ แก่นสากล
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


พงษ์ศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พงษ์ศักดิ์ อินทรชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


พัชรินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พัชริน ทองน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


เกียรติพงษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เกียรติพงษ์ วันทายนต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


พิเชฐขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พิเชฐ แสงจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


โยธินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
โยธิน ลพนิกร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


บังอรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บังอร ปราณีญาติ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


อนันต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนันต์ บุญรีบส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


นพดลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นพดล ดอกไม้งาม
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


วัลภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วัลภา ไผ่ชู
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


เผ่าพันธ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เผ่าพันธ์ ทะมานนท์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี


อิทธิพันธ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อิทธิพันธ์ ดอกไม้งาม
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
จังหวัด ลพบุรี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
173
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร